นางสงกรานต์ประจำปีนี้ นางรากษสเทวี
ประจำวันอังคาร ทรงวราหะ(หมูป่า) เครื่องแต่งกายสีโมห์รา(อาเกตเขียว)
มือขวาถือตรีศูล มือซ้ายถือธนู ทัดดอกบัวหลวง ส่วนจะนั่งมา-นอนมา
หรือหลับตา-ลืมตา ข้าน้อยถือว่าเป็นเรื่องของแต่ละปี
และการเข้าคราสในแต่ละภูมิภาคในอาเซียนอาจไม่ตรงกัน จึงไม่ขอใส่ลงไปในภาพ 
 
นางรากษสปีนี้ เลือกออกแบบเครื่องแต่งกายแนว ทวารวดี ย่านเมืองศรีมโหสถ
โดยเลือกถือตรีศูล แบบพบที่เมืองมโหสถ หลักฐานสำคัญว่าครั้งหนึ่ง
ไศวนิกายเคยรุ่งเรืองอยู่ทั่วไปในท้องที่แห่งนี้ และมีบทบาทในการวางผังเมืองในอดีต
ก่อนผู้เข้ามาอาศัยกลุ่มใหม่จะเข้ามาอยู่แทนที่ แล้วนำความเชื่อใหม่เข้ามา
และฝังกลบความเชื่อเก่าๆทับลงไป แต่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยฐานรากแห่งความจริงอยู่มากมาย
 

Comment

Comment:

Tweet

ฝากด้วยนร๊า สติ๊กเกอร์ไลน์น่ารักกวนๆ ขอบคุณจร้า
คลิก >> https://store.line.me/stickershop/product/1083371/en

#1 By (125.24.146.196|125.24.146.196) on 2015-04-16 17:48